Polyuretanové systémy

POLYURETANOVÁ STĚRKA PŘEKLENUJÍCÍ TRHLINY

Systém s důrazem na funkčnost. Za účelem levnějších materiálových nákladů, pokud není vyžadována vodopropustnost, je možné použít epoxidovou penetraci. Aplikuje se na zpenetrovaný podklad. Porézní podklady jakou jsou např. anhydrity je nutné 2x  penetrovat.

PU systém

POUŽITÍ

TECH.LIST

stěrka + probarvený nátěr

Podlahy s existencí trhlin nebo rizikem jejich vzniku.
Hromadné garáže s požadavkem na vodopropustnost

AST 302

AST 202