Epoxidové pryskyřice

VYSPRÁVKOVÉ HMOTY

Slouží k vyrovnání nerovnosti, výplni prasklin, trhlin nebo výtluků. Skládají se ze dvou složek na bázi epoxidových pryskyřic s jemným plnivem (sušeným křemičitým pískem). Vynikají větší mechanickou pevností než u betonu, chrání před vnikáním chemických médií do podkladu prasklinami. Vyrovnáním je usnadněna manipulace na opravené ploše i její údržba.

Dle stupně plnění se dělí na:

POLYMER – MALTU poměr pojiva a plniva do 1: 4 (1 díl epoxidové kompozice a 4 díly sušeného  křemičitého písku)

POLYMER - MALTA z přírodního písku

POLYMER - MALTA z přírodního písku - detail

I tento produkt je vytvořen z epoxidové pryskyřice naplněné křemičitým pískem

POLYMER - MALTA z přírodního písku

POLYMER - MALTA z přírodního písku - detail

I tento produkt je vytvořen z epoxidové pryskyřice
naplněné křemičitým pískem

POLYMER – BETON poměr pojiva a plniva nad 1 : 4 (1 : 8 až 1: 18 výsledná kompozice je hustá až sypká)

polymer - beton z barevného písku

polymer - beton z barevného písku - detail

polymer - beton z barveného písku

polymer - beton z barevného písku - detail I

polymer - beton z barevného písku

polymer - beton z barevného písku - detail

polymer - beton z barveného písku

polymer - beton z barevného písku - detail I

 

EPOXIDOVÁ PRYSKYŘICE

TVRDIDLO

APLIK.LIST

CHS-EPOXY 474

TELALIT 0492 – bezrozpouštědlový

PDF ke stažení

CHS-EPOXY 474

TELALIT 0846 – bezrozpouštědlový, rychlý

PDF ke stažení

CHS-EPOXY 455

CHS-TVRDIDLO P11

PDF ke stažení

CHS-EPOXY 517

CHS-TVRDIDLO P11

PDF ke stažení

RETENOL 9

 

PDF ke stažení

Vysprávkové hmoty Vysprávkové hmoty Vysprávkové hmoty Vysprávkové hmoty Vysprávkové hmoty Vysprávkové hmoty Vysprávkové hmoty Vysprávkové hmoty Vysprávkové hmoty Vysprávkové hmoty Vysprávkové hmoty Vysprávkové hmoty Vysprávkové hmoty Vysprávkové hmoty