Epoxidové pryskyřice

PENETRACE

Penetrace je technologický proces upravující podklad, slouží k bezprašné úpravě porézních podkladů jako jsou beton, zdivo, dřevo, sádrokarton atd.. Penetrací a impregnací se zvyšují mechanické parametry (pevnost, oděruvzdornost) i chemická odolnost. Při aplikaci penetrace dochází k celoplošnému zpevnění podkladu, vytěsnění vzduchu z podkladu, sjednocení kvality povrchu a vybudování přechodového můstku mezi původním podkladem a následnou užitnou vrstvou.

EPOXIDOVÝ SYSTÉM

POUŽITÍ - aplikace do 0,8% vlhkosti podkladu

APLIK.LIST

EPOSTYL 200V (složka A+B)

vodou ředitelná nátěrová hmota

PDF ke stažení

CHS-EPOXY 474+TELALIT 0492

bezrozpouštědlová penetrace, adhezní můstky

PDF ke stažení

CHS-EPOXY 474+TELALIT 0846

ekonomický, rychlý systém po 4 hod.brousitelný

 

Před a po aplikaci penetrace:

před aplikací penetrace po aplikaci penetrace   před aplikací penetrace po aplikaci penetrace