Z důvodu realizace finální obrusné asfaltové vrstvy místní obslužné komunikace U Cihelny, 664 52 Sokolnice (viz plánek) bude naše provozovna dne 27.06.2024 uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Epoxidové pryskyřice

NÁTĚRY + STĚRKY

Aplikují se všude tam, kde je třeba ochránit povrch před působením chemických látek, vody, povětrnostním vlivům a korozi. Výhodou  dvousložkových nátěrových systému a stěrek oproti  jednosložkovým je vyšší mechanická  odolnost oděru, ropným produktům, chemickým vlivům a dlouhá životnost.

ROZDÍL MEZI NÁTĚREM A STĚRKOU

 

NÁTĚR

STĚRKA

způsob aplikace

válečkem

stěrkou

tloušťka nanášené vrstvy
spotřeba kompozice

20dkg/m2 na 1 vrstvu

1,2kg/m2 při tloušťce 1mm na 1m2

výsledný vzhled

kopíruje nerovnosti podkladu

drobné nerovnosti podkladu jsou sjednoceny

 

EPOXIDOVÝ SYSTÉM

TYP POVRCHU

APLIK.LIST

SADURIT Z1+TELALIT 160

probarvený rozpouštědlový nátěr, tenkovrstvý

PDF ke stažení

EPOSTYL 215V (složka A+B)

probarvený vodouředitelný nátěr, paropropustný

PDF ke stažení

EPOSTYL 521-01 (složka A+B)

probarvený bezrozpouštědlový nátěr, silnovrstvý

PDF ke stažení

SADURIT 224 + TELALIT 160

transparentní lesklý lak

PDF ke stažení

EPOSTYL 200V mat (složka A+B)

transparentní matný, vodou ředitelný lak

PDF ke stažení

kopírují nerovnosti podkladu

kopírují nerovnosti podkladu kopírují nerovnosti podkladu kopírují nerovnosti podkladu kopírují nerovnosti podkladu kopírují nerovnosti podkladu

drobné nerovnosti podkladu jsou sjednoceny

drobné nerovnosti podkladu jsou sjednoceny drobné nerovnosti podkladu jsou sjednoceny drobné nerovnosti podkladu jsou sjednoceny drobné nerovnosti podkladu jsou sjednoceny drobné nerovnosti podkladu jsou sjednoceny

U těchto materiálů je možné velmi snadno vytvořit protiskluznou úpravu. Tato se provádí bezprostředně po nanesení první nátěrové vrstvy, posypem sušeným křemičitým pískem frakce od 0,3 do 1,2mm.

Po 24 hod. od aplikace první nátěrové vrstvy a posypu sušeným pískem se provede vymetení pískových částic, které neulpěli k nátěrem ošetřenému podkladu. Následně se realizuje druhá a finální nátěrová vrstva.

Protikluzná podlahovina Epostyl

Protikluzná podlahovina Epostyl Protikluzná podlahovina Epostyl Protikluzná podlahovina Epostyl Protikluzná podlahovina Epostyl